Header image

Här kan alla leka tillsammans

September 2017

Unity Dome är en spännande nyhet som Hags presenterar på Elmia Park. Tanken med denna klätterställning är att erbjuda mängder av fantasieggande lekmöjligheter, oberoende av hur stor eller liten man är eller vilka fysiska förutsättningar man har.

Ett intrikat nätverk av ringar, stegpinnar, sittplatser och en rund stege i mitten erbjuder ett i nästan oändligt antal möjliga klättervägar och lekar, såväl inuti som ovanpå och runt omkring klätterställningen. En mix av olika material och former sätter också igång fantasin.

– Man kan komma tillbaka till Unity Dome flera gånger och upptäcka nya saker varje gång, berättar Greg Scott, designern bakom Unity Dome.

Särskild omtanke har han ägnat åt den sociala aspekten av en klätterställning.

– Här kan barn i olika åldrar och med olika fysiska förmågor leka tillsammans, säger han.
– Är man äventyrlig och rörlig kan man ta svårare vägar och klättra ovanpå kupolen. Om man har begränsad rörlighet, kan man använda ringarna till att stödja sig på och dra sig runt.

Eftersom det finns både stora och små öppningar, kan såväl en förälder som ett barn i rullstol ta sig in på insidan av lekställningen.

Han har även tänkt att man ska kunna varva vildare lekar med att sitta tillsammans på den stora ringen längst upp eller på någon av ”pausplatserna”, som är en slags gummibelagda sittplatser i vissa av ringarna.

– Idag har vi ofta uppmärksamheten riktad mot en skärm, även när vi umgås med varandra, både barn och vuxna. Därför är det viktigt att man kan sitta tillsammans och se varandras ansikten, betonar Greg Scott.

Mer information: https://playworld.com/products/unity-dome