Header image

Information om HAGS leveranser

June 2017

2 juni

Till våra kunder

Vi ber om ursäkt för att vi inte alltid kan ge klara besked på när du får dina produkter, samt att leveranstiderna för närvarande kan vara ovanligt långa.

Då vi just nu har tillverkning på dubbla platser kompliceras vår möjlighet att ge information om leveransförsening eller att exakt se när en order blir komplett.

HAGS befinner sig mitt i en fabriksflytt. Halva delen av vår tillverkning som består av stål och metalldelar till våra produkter är i full gång i den nya fabriken, medan återstående delar fortfarande tillverkas i Aneby. Det har tagit längre tid än planerat att komma igång och på grund av detta lider vi av ett förseningsläge. Produktiviteten är dock nu på en god nivå.

För att minimera störningar i resterande flytt har vi investerat i ett antal nya maskiner för träproduktion och montering. Dessa startas nu upp i den nya fabriken. Flytten kommer att utföras under semesterperioden för att på så sätt ge förutsättningar till att komma igång så smärtfritt som möjligt under hösten.

Projektet med flytten har högsta prioritet och vi räknar med att återgå till normala leveranstider under senare delen av hösten. Vi försäkrar att samtliga medarbetare på HAGS gör sitt yttersta för att ge så bra service som möjligt.

Vänlig hälsning,

Mattias Hellqvist
Försäljningschef Sverige

Erik Lindblad
Platschef HAGS Aneby AB