Header image

Lyckat när de boende fick vara med och bestämma

June 2017

De boende fick vara med i processen när det skulle byggas en ny stor lekplats i Öxnehaga i Jönköping. Resultatet blev en ny träffpunkt för både barn och föräldrar och förskolebarnen gav lekplatsen betyget 1000 på en tiogradig skala. 

HAGS Lekplats
Foto: Johanna Månsson

För två år sedan invigdes en ny stor lekplats i bostadsområdet Öxnehaga i Jönköping, med många nya redskap och iordninggjorda ytor. En fotbollsplan fick vara kvar som en del i helheten. I dag lockar lekplatsen barn i alla åldrar.

När lekplatsen skulle planeras bjöd det kommunala bostadsbolaget in Hyresgästföreningen och fick på så sätt med sig de boende i området. Föräldrar och barn samlades på ett möte och fick titta på bilder på lekredskap, komma med önskemål och rita hur de tyckte att lekplatsen skulle se ut.

Mia Rosell som är ordförande för Hyresgästföreningen i Öxnehaga säger att ”barnen var överlyckliga” över att de fick vara med.

– Oftast är det annars så att det kommer upp något, men här var de boende med. Det var väldigt trevligt, då blev det också som de önskade, säger Mia Rosell.

I år firar Vätterhem 75-årsjubileum och benämner 2017 ”Samarbetsåret”. I förlängningen ska både kunder/hyresgäster och de egna medarbetarna bli än nöjdare. Maths Carlgren, biträdande förvaltningschef vid Vätterhem i Öxnehaga, berättar att det var viktigt att få med de boende från start till mål.

– När vi inledde projektet var tanken att öppna oss och involvera de boende i hyresrätterna. Vi lyssnade på deras önskemål och behov, säger Maths Carlgren.

Mia Rosell bor i en annan del av Öxnehaga. Hon tycker att lekplatsen blev ungefär som de hade föreställt sig. Mångsidigheten, att små och större barn är där, är särskilt lyckat. Besökarna kommer från hela området.

– Barnen älskar den. Den är jättepopulär och många kommer dit från andra gårdar, även många förskolor. Det går att göra så mycket där för barn i olika åldrar. Det är det som är så bra.

Lekplatsen är idag en träffpunkt för föräldrar och barn, vilket är positivt för hela området.

– Många vuxna är där och tar med fika eller grillar med sina barn. Det känns som en mycket lyckad satsning på många sätt. Det var ett jättebra sätt att jobba på. Det är roligt för oss och de boende att vara delaktiga och se något växa fram. Det blir mer gemenskap om man får jobba ihop och sedan går ut och träffas, säger Mia Rosell.

Mycket tyder på att arbetssättet är här för att stanna – och kanske kan det sprida sig.

– Vi ser att det har slagit väl ut och att det är så här vi ska jobba även framöver, konstaterar Maths Carlgren.