Header image

Regelbunden kontroll ger säkra lekplatser

June 2017

Tre gånger om året kontrollerar Bostadsbolaget i Göteborg säkerheten på sina lekplatser.I dag sköts arbetet av egen personal. Tack vare kunskaper från HAGS kurser i lekplatssäkerhet i praktiken har nu bolagets egna miljövärdar kompetensen att utföra arbetet. 

HAGS
Text och foto: Johan Mikaelsson

Bodil Gustafsson och Zandra Jonasson arbetar som miljövärdar vid Bostadsbolaget på Hisingen. Den här dagen rör de sig mellan lekplatserna på Eriksberg vid Göta älv.

– Att kontrollera lekplatser är en viktig del i vårt arbete, konstaterar Zandra Jonasson.

Kollegan Bodil Gustafsson nickar instämmande. De tar en paus i arbetet med att utföra ingående funktionskontroll av redskapen i områdets lekplatser. Det görs tre gånger per år.  

Bostadsbolaget arbetar systematiskt med säkerheten vid sina lekplatser. Miljövärdarna har en central roll. Alla utbildas i lekplatssäkerhet. Vid den senaste kursen lärde de sig om kritiska mått. Barn ska inte fastna i lekredskap, varken med huvudet eller något finger.

– Det var bra övningar. Vi fick lära oss att hitta i standarden och förstå reglerna för att få kunskap om vilka olyckor som kan inträffa vid fel och brister, förklarar Zandra Jonasson. Sedan är Janne en fantastiskt inspirerade lärare med bred kunskap!

Båda är trädgårdsmästare i grunden. I dessa sommartider är det bråda dagar. Växterna ska må bra, samtidigt som ogräs ska avlägsnas. Innergårdarna på Eriksberg präglas av prunkande och variationsrik vegetation och färgglada lekredskap på mönstrade gummimattor.

– Det är roligt att det i allmännyttan läggs mycket resurser på lekplatserna. Barnfamiljerna är mycket viktiga hyresgäster. Gårdarna ska vara inbjudande och föräldrar och barn måste känna sig trygga när de är ute, säger Bodil Gustafsson.

Utbildning och erfarenhet gör att de är trygga med arbetsuppgiften. Att ha egna barn som använder lekplatser gör sitt till. Som föräldrar har de säkerhetstänkandet ständigt påslaget. 

– Vi gör en visuell kontroll en gång i veckan, men vi är i området varje dag och då skannar vi av lekplatserna när vi passerar för att se att allt är okej. Genom den rutin vi byggt upp kan vi se när något inte stämmer, förklarar Bodil Gustafsson.

Sitter en skruv löst kan det enkelt fixas. Ligger det en sten i sanden eller på mattan kan den avlägsnas. Skulle en del på ett redskap vara trasig eller saknas är det bara att beställa en ny. Ibland anlitas underleverantörer, men mycket kan fixas med egna händer i verkstaden. Särskilt i de barntätaste områdena slits redskapen fort.

– Om vi ser att gungorna har snurrats över gungställningarna under kvällen får vi gå och rätta till på morgonen. Här tittar vi också extra nog att inget är trasigt eftersom det är så hårt tryck på lekredskapen, säger Zandra Jonasson.

Ansvaret för säkerheten på lekplatserna vilar på Bostadsbolaget och dess anställda. En årlig besiktning utförs av ett externt företag. Målet är att inget barn ska göra sig illa.