Header image

Besiktningskurs

Uppdateringskurs om den nya standarden för lekredskap, SS-EN 1176:2017. 
För att göra utbildningen lättillgänglig för så många som möjligt, kommer vi till sex platser runt om i landet. Kursen riktar sig till dig som har förkunskaper om den nu gällande standarden. Janne Wahlstedt, säkerhetschef på HAGS, håller i kursen. Janne är en mycket omtyckt och pedagogisk kursledare med fantastisk kunskap och många års erfarenhet som Certifierad Besiktningsman.
HAGS har sedan 1986 aktiv deltagit i flera kommittéer som tagit fram den Europastandarden för lekredskapmedlem SS-EN 1176. Janne Wahlstedt ordförande för kommittén, SIS TK-379 Lekredskap, som representerar Sverige i det Europeiska standardarbetet. 

 

 Vi kommer att köra denna endagskurs på följande platser och datum mellan kl. 9.00 - 16.00.

22 maj Scandic Elmia, Jönköping 

23 maj Clarion Post, Göteborg 

24 maj Scandic Triangeln, Malmö 

29 maj Scandic Hasselbacken, Stockholm 

30 maj Scandic Gävle Väst 

31 maj Scandic, Skellefteå

Anmäl dig idag så att du är säker på att få plats samt att du får ditt egna exemplar av standarden som givetvis ingår i priset, 3.295:- + moms. Till anmälan >>
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom företaget. Sista anmälningsdag är 30 april.


För att främja säkerhetsarbetet hos kommunala förvaltningar och andra ansvariga aktörer, har HAGS i många år bedrivit utbildning i säkerhetsfrågor. Denna utbildning ger såväl teoretisk, som praktisk kunskap för att enligt gällande normer och lagstiftning beskriva ett seriöst säkerhetsarbete, som syftar till att minska antalet olyckor på våra lekplatser.

Utbildningen bedrivs som en tre-dagars internatutbildning vid vår anläggning i Aneby
och kostar 17 400:-, kurslitteratur och inkvartering ingår. Moms tillkommer.

Läs mer

Certifierad besiktningsman

Certifieringen ombesörjs av SERENO certifiering AB. Hör gärna av er direkt till vår säljavdelning för ytterligare information. För information om certifiering kontakta SERENO Certifiering AB, tel. 08 – 556 953 30.

Säkerhet och Inspektion

Vi kommer troligen aldrig få tillräcklig kunskap för att kunna eliminera alla risker. Det generella riskbegreppet omfattar förutom fysiska risker även utvecklingsrisker.
Ambitionen måste alltid vara att skapa intressanta och stimulerande lekmiljöer med risker som barnet kan bemästra eller kalkylera. Men det är först när vi använder vår kunskap, som vi visar att vi också bryr oss om barnen.

Kunskap 1 Barnen har rätt till lek (FN:s barnkonvention)
Kunskap 2 Plan och bygglagen anger skyldighet att underhålla och sköta lekplatser så att olyckor begränsas.
Kunskap 3 Det finns regler framtagna för att eliminera farliga risker (EN 1176, 1177)
Kunskap 4 Den som äger marken och lekplatsen är ansvarig för säkerheten (PBL)
Kunskap 5 Produktsäkerhetslagen omfattar även lekredskap och gör den som tillverkar och marknadsför ansvarig för produktsäkerheten (produktansvarslagen 1993)
Kunskap 6
Del 1 - Gällande lagar och normer
Del 2 - Inledande praktisk besiktning av befintlig lekplats samt gemensam genomgång av reultatet
Del 3 – Säkerhetsnormer – EN 1176, 1177 generella delen samt delavsnitten gås igenom teoretiskt
Del 4 – Entreprenad juridik – vem har ansvaret i olika upphandlingssituationer
Del 5 – Inspektioner i fält. Grupper om 3-5 personer inspekterar lekutsustningar på basis av förvärvade kunskaper enligt EN 1176-1177.
Del 6 – Muntlig redovisning med skriftliga besiktningsprotokoll

Certifiering av Besiktningsman enl. gällande kravspecifikation av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176-1/11 och SS-EN 1177 sker genom examination med teoretiskt och praktiskt prov. Certifikatet utfärdas av Sereno Certifiering AB.

Produktcertifiering

Alla våra produkter är tredjeparts certifierade hos TÜV enligt gällande säkerhetsstandard SS-EN 1176, 1177. Vid förändringar av en standardprodukt måste nytt certifikat utfärdas (enligt SS-EN 1176, 1177).
Tillkommande kostnad för denna certifiering är från 1000 :- SEK, beroende på graden av förändring. Eftersom nya dokument erfordras blir också leveranstiden förlängd.

Intresserad?

Besiktningskurser våren 2018

Vecka 10, 5-7 mars FULLBOKAT
Vecka 13, 26-28 mars FULLBOKAT
Vecka 16, 16-18 april FULLBOKAT

 


Klicka på respektive bild för att göra en beställning av respektive material. Passa även på att ladda ner vår underhålls- och besiktningsbrochyr ”Dags att se över” i PDF-format”.

Standardsamling 2:2015

Bok 1250 :- +moms

Standardsamling 2:2015

Bok + USB 1995:- +moms