Header image

HAGS Inspektion

HAGS Inspektion är verktyget som ger stöd för alla inblandade i driftsarbete och underhållsplanering.
Verktyget är utvecklat för att underlätta kundernas arbete med kontroller av lekplatser.
Målet är att höja säkerheten för alla som besöker en lekplats. 
Allt utfört arbete lagras digitalt med enkel åtkomst. Appen underlättar dokumentationen och säkerställer att arbeten blir gjorda. Eftersom processen är digitaliserad, slipper användaren såväl papper och penna som efterarbete. Verktyget är mycket användarvänligt, vilket talar för att det verkligen kommer att användas. HAGS Inspektion är utvecklad att fungera mot En standarden SSEN 1176.

Se karta över HAGS säljdistrikt i Sverige

Hämta produktbladet som PDF

Se filmen om verktyget HAGS Inspektion 

 

Har du frågor? Vill du att vi kontaktar dig? Skicka ett mail till: inspektion@hags.com