Header image

Mässor

HAGS Mässor

EZ Dock kommer att visas på följande mässor under 2016

Båtmässan Göteborg
6-14 februari
Svenska mässan Göteborg
www.batmassan.se 

Båtmässan Allt för sjön
4-13 mars
Stockholmsmässan
www.alltforsjon.se

Båtmässan Allt på sjön
2-4 september
Gustavsberg
www.alltpasjon.nu