Ansvarsfullt företagande

På HAGS tar vi miljöfrågor på mycket stort allvar. Vi har som målsättning att tillverka och sälja våra produkter på ett för miljön så skonsamt och förnuftigt sätt som möjligt. Vi vill med de resureser vi har bidra så långt det är möjligt till att våra barn och barnbarn och deras barn i generationer framåt kan få leka och umgås i en hälsosam miljö.

Hur bidrar HAGS till en bättre miljö?
På HAGS arbetar vi systematiskt och kontinuerligt för att reducera företagets och våra produkters miljöpåverkan. Till vår hjälp att välja rätt material eller produktionsmetod, optimera logistik eller reducera vår energiförbrukningar har vi ISO 14001 som vi certifierades med första gången 1997.

Att ställa krav på oss själva, på våra leverantörer och andra samarbetspartners är en viktig del i vårt arbete. Vi väljer våra material mycket noggrant när vi skapar och tillverkar våra produkter. De måste kunna återanvändas, tillverkas och transporteras utan att kompromissa med hållfasthet och hållbarhet.

Träskydd
Vårt datoriserade sågverk optimerar kapningen av virket och minskar spillmaterialet betydligt. Genom installationen av dessa datoriserade program uppskattar vi att 100 tallar och 100 björkar sparas varje år.

Liknande materialbesparingar har gjorts genom ”fingerskarvning” av råmaterialet. Hållfastheten i fingerskarven är högre än i själva virket. Med den här metoden uppskattar vi att 600 träd sparas varje år. Allt trä som används vid tillverkning av HAGS-produkter kommer från skogar som är spårbarhetscertifierade

Stål
Vi är medvetna om att bearbetningen av stålprodukter kan innebära stor miljöpåverkan. Vi har därför investerat kraftigt i lösningsmedelsfria ytbehandlingsprocesser där vi använder pulverlack. Därmed får våra stålprodukter alltid en höghållfast yta som ger betydligt lägre miljöpåverkan än traditionella lösningsmedelsbaserade processer. Vi står också bakom principen att stålprodukter återvinns när deras brukningstid är över.

HAGS Miljöinformation          
Ladda ner och läs broschyren >>                                        Läs vår verksamhetspolicy