Email till beställare

När du har skickat in din anmälan kommer du att få en kopia på den via e-mail. OBS! Bekräftelse på om du är antagen på kursen kommer senare.
Frågor angående ev fakturering och övrigt hänvisas
utbildning@hags.com