Besiktningskurs

Vi kommer troligen aldrig få tillräcklig kunskap för att kunna eliminera alla risker. Ambitionen måste alltid vara att skapa intressanta och stimulerande lekmiljöer med risker som barnet kan bemästra eller kalkylera med. Men det är först när vi använder vår kunskap, som vi visar att vi också bryr oss om barnen.
Gällande lagar, regler och normer
 Hur går en besiktning till? Grundlig genomgång av extern besiktningsman
Inledande praktisk besiktning av lekplats samt gemensam genomgång av reultatet
 Teoretisk genomgång av hur man använder provkroppar/provsonder
– Grundlig genomgång av SS – EN 1176:2017
– Besiktningsövningar med redovisning av resultat i grupper om 3-5 personer enligt SS – EN 1176:2017
 

Certifierad besiktningsman

Certifieringen ombesörjs av SERENO certifiering AB. Hör gärna av er direkt till vår säljavdelning för ytterligare information. För information om certifiering kontakta SERENO Certifiering AB, tel. 08 – 556 953 30.

 

Tillbaka till Besiktningskurs >>